De grootste onbenutte oppervlak in de stad vormt ongetwijfeld de daken.

Door de stilaan wijzigende klimaatomstandigheden vormen overstromingen bij plotse zware onweders een steeds groter probleem.

Creatie van een groendak in al zijn vormen (extensieve vegetatie, intensieve tuinen en zelfs urban farming) geeft niet alleen een ethische en isolerende meerwaarde aan het gebouw. De grote water bufferende werking heeft eveneens een directe weerslag op de belasting van het rioolnet. Bovendien biedt een groendak een perfect biotoop aan de fauna en flora. Hierdoor verhoogt steevast de biodiversiteit in de stad.

Gebruik van de juiste substraten (FLL, RAL gekeurd) en het juiste daktuinsysteem leggen de basis voor een duurzaam groendak.

Het technisch innovatief niveau, de mate van daling van milieueffect, de architecturale harmonie met de omgeving en de opmerkzaamheid in grootte en vorm zijn goede parameters om tot een bewuste keuze voor een groendak te komen.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.