A. Wie zijn wij?

Wij zijn de vennootschappen, Inagras en Dockx & Co gekend onder de commerciële namen Disaghor en Disaghor-Dockx. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich in de Industriestraat 8a, 8755 Ruiselede. Verder zijn we ook gevestigd te Mechelen, Gentsesteenweg 161 en Munsterbilzen, Oude Kluisweg 3A/3.

B. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens vanop het moment dat u ons die gegevens verschaft, dit kan via email, telefoon, fax, mondeling, afgifte visitekaartje, via info-fiche op onze website, via beurzen en vergaderingen.

Wij kunnen ook gegevens verzamelen indien deze door u publiek ter beschikking worden gesteld en wij ervan uitgaan dat onze business relevant kan zijn voor u.

C. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

De reden waarom wij uw gegevens verzamelen is voornamelijk omwille van commerciële doeleinden:

 • Opmaak van factuur bij verkoop
 • Opmaak van offerte op uw aanvraag
 • Rappelbeheer
 • Leveringen
 • Het versturen van onze omzendbrief, dit in het gerechtvaardigd belang van het bedrijf. Onze omzendbrief wordt verzonden in uw belang en brengt u van volgende zaken op de hoogte:
  • Nieuwigheden in de markt
  • Producten die niet meer gebruikt mogen worden volgens wetgeving
  • Veranderde aanbevolen dosissen van producten
  • Nieuwe ziekten en hoe deze te behandelen

Alle informatie is sector-gerelateerd en niet beperkend.

D. Welke persoonsgegevens verwerken we van u?

De persoonsgegevens die we verwerken van u zijn die gegevens die noodzakelijk zijn om de activiteiten onder punt C goed te kunnen uitvoeren.

 • Naam en voornaam
 • Functie
 • Professioneel adres
 • Leveringsadres
 • Email
 • Telefoon nrs
 • Fax adres (indien van toepassing)
 • Fytolicentienummer
 • Sanitelnummer
 • andere relevante gegevens

Indien hierin wijzigingen zouden optreden dan sporen we u aan dit zo spoedig mogelijk door te geven. Dit kan op info@disaghorgroup.be

E. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens wordt met niemand anders gedeeld, dan met ons intern personeel. Zij krijgen toegang tot die data die ze nodig hebben om de taken onder punt C, goed te kunnen uitvoeren.

F. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen zoals beschreven onder punt C en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

G. Beveiligingsmaatregelen?

Disaghor, Disaghor-Dockx doet er alles aan om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beveiligen. Wij werken samen met een ervaren IT partner, die ons ondersteunt in de beveiliging van onze hard- en software. Ons intern personeel krijgt enkel toegang tot de data die relevant is voor het uitvoeren van hun job.

H. Wat zijn uw rechten?

U heeft te allen tijde het recht tot:

 • Inzage van uw gegevens
 • Recht op beperking van verwerking (zie opt-out in de email)
 • Recht op gegevensuitwissing (zie gevallen GDPR wetgeving)

I. Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en google analytics. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website.

J. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Daarvoor kan u altijd terecht op info@disaghorgroup.be. Mogen wij u vragen om ons voor zo een zaken zo spoedig mogelijk te contacteren.

K. Wijzigingen

Wij kunnen ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid. De laatste en meest recente versie kan u altijd terug vinden op onze website goodurbanpractice.be.