Good Urban Practice impliceert direct dat er grote zorg aan het stedelijk bomenbestand wordt besteed. Bomen zijn de longen van de natuur. Een goed functionerend fotosyntheseapparaat zorgt voor een rijkelijke zuurstofvoorziening. Verschillende studies tonen de positieve effecten van bomen op de reductie van ‘fijn stof’, de reductie van opwarming en de daling van geluidsoverlast. Een beuk met een stamdiameter van 20 cm heeft de capaciteit om 130 gram fijn stof per jaar te verwijderen, terwijl die capaciteit bij een beuk met een stamdiameter van 1 meter 10 keer groter is. Bomen zijn dus essentieel voor een goed functionerende en aangename leefomgeving.

Echter wordt deze lange termijn investering sterk beconcurreerd door zowel bovengrondse als ondergrondse infrastructurele voorzieningen (bestrating, verlichting, nutskabels, rioolstelsel, parkeergarages, enz). Deze concurrentie leidt vaak tot een beperking of beschadiging van de beschikbare doorwortelbare ruimte. Een direct gevolg is een te beperkte groei van de boom. Op die manier wordt het beoogde doel, de creatie van prachtig ruimtelijk groen, in de kiem gesmoord en niet zelden gaat dit gepaard met zelfs het afsterven van de ganse boom. Aanplanten in voldoende en het gepaste substraat, gebruik van groeiplaatsconstructies, gietranden, beluchting, bewatering, enz. zorgen voor een optimale combinatie van de eisen van de boom en de infrastructuur.

[request_type]
Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden om deze aanvraag te behandelen.